YksilöpsykoterapiaYksilöpsykoterapeuttisen työskentelyn taustalla on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä kokemuksista, jotka ovat syntyneet yksilön varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psykoterapiassa käydään läpi yksilön kokemuksia, jotka ovat ylittäneet yksilön sietokyvyn ja joiden kokemusten suhteen hän on elämässä jäänyt liian yksin. Psykoterapiassa yksilö saa tilaa ja aikaa tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyytensä tapahtumia uudella tavalla. Kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnasta kasvaa, on mahdollista ymmärtää omaa elämäänsä ja vaikuttaa sen kulkuun.

Yksilöpsykoterapia alkaa yleensä kolmen kerran arviointijaksolla, jonka jälkeen yhdessä tehdään päätös ja sopimus psykoterapian aloittamisesta. Yksilöpsykoterapeuttinen hoito voi tapahtua 1-2 kertaa viikossa ja sen kokonaiskesto vaihtelee potilaan tarpeesta riippuen. KELA tukee yksilöpsykoterapiaa 2 vuotta kaksi kertaa viikossa ja kolmannen vuoden kerran viikossa yhteensä 200 tuntia. Katso ohjeet www.kela.fi.

PerheterapiaPerheterapiassa tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta. Perheterapian tavoitteena on avata perheenjäsenten välisiä jännitteitä ja auttaa perhettä toimimaan paremmin. Perheterapian vaikuttavana tekijänä on perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen perheenjäsenten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi.

Perheterapeuttinen hoito tapahtuu kerran viikossa, kahden viikon välein tai kerran kuukaudessa ja sen kokonaiskesto voi olla puolesta puoleentoista vuotta.

PsykodraamaPsykodraama on koulutetun ammattilaisen ohjauksessa tapahtuvaa terapeuttista ryhmätoimintaa. Psykodraamaryhmässä oman elämän asioita käsitellään spontaanin draaman keinoin, joka mahdollistaa itsetuntemuksen lisääntymisen ja mielen eheytymisen sekä auttaa ryhmäläisiä löytämään spontaanimpia ja monipuolisempia rooleja oman elämänsä näyttämöllä.

Psykodraamassa eläytyvä työskentely tekee mahdolliseksi tunteiden elämyksellisen ilmaisemisen, tutkimisen ja harjoittelun. Psykodraamaryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän luottamuksellisuuteen. Psykodraamalliset menetelmät ovat tehokkaita ja niiden soveltaminen edellyttää ammattitaitoa ja turvallista etiikkaa. Roolinvaihdon psykodraamaohjaajat ovat saaneet työhönsä asianmukaisen koulutuksen ja lisäksi he noudattavat psykodraaman eettisiä ohjeita psykodraaman soveltamisesta.

Psykodraamaryhmä kestää vuodesta kolmeen vuoteen tai se voi olla jatkuva ryhmä, jossa ollaan itselle tarpeellinen aika. 

TarinateatteriTarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto, joka tuo näyttämölle ihmisten henkilökohtaiset tarinat. Tarinateatteriin kuuluvat ohjaaja, muusikko ja näyttelijät, jotka luovat spontaanisti näyttämölle tarinoita, tapahtumia tai tunnetiloja. Jokainen esitys on ainutkertainen, sillä tarinat syntyvät vuorovaikutuksessa yleisön ja esittävän ryhmän kesken.

Tarinateatteria voidaan soveltaa monenlaisten ryhmien kanssa työskenneltäessä. Tarinateatteri sopii hyvin sekä koulutuksiin että työyhteisökysymysten käsittelyyn.

TyönohjausTyönohjaus on luottamuksellinen vuorovaikutusprosessi, jonka tavoitteena on kartuttaa ammattitaitoa ja vähentää työhön liittyvää henkistä kuormitusta. Työnohjaus antaa mahdollisuuden arvioida omaa työtä, tulla tietoiseksi omista työtavoista, käsitellä tunteita ja kokemuksia sekä eritellä työhön liittyviä ongelmia. Työnohjaus voidaan suunnata yksittäiselle työntekijälle, tiimille, koko työyhteisölle tai saman alan työntekijöistä kootulle ryhmälle.

Työnohjaus tapahtuu sopimuksen mukaan noin kolmen viikon välein.

Työyhteisö- ja saattohoitokoulutusRoolivaihto tarjoaa vuorovaikutuskoulutusta työyhteisöille ja esimiehille sekä työntekijöiden jaksamiseen keskittyvää koulutusta saattohoidon ammattilaisille. Dialogisuutta ja kokemuksellista oppimista sisältäviä tyhy ja seminaaripäiviä räätälöidään tarpeidenne mukaan.